PATRYK CZAJKA B4

realizuje projekt pn.

 

„Wzrost konkurencyjności B4 Patryk Czajka poprzez wprowadzenie nadruku wielkoformatowego o zwiększonej światłotrwałości i haftu barwionego o unikatowym efekcie trójwymiarowości”.

 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

 

Cele projektu:

– wzrost innowacyjności prowadzonej działalności i oferowanych usług (wdrożenie innowacji procesowych, produktowych i     

                                nietechnologicznej);

-   rozbudowę części usługowej hali;

-   poszerzenie oferty firmy o dwie nowe oraz jedną udoskonaloną usługę;

-  zakup nowoczesnych urządzeń oraz oprogramowania;

-  wykorzystanie wyników badań naukowych w działalności biznesowej.

 

Planowane efekty projektu:  

– Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 1 EPC;

– Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.;

– Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 2 szt.;

– Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych – 1 szt.

 

Wartość projektu: 1 357 962,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 518 129,53 PLN